Tarpininkavimo paslaugos

http://www.dreamstime.com/-image26187482

Kasdien mes, kaip vartotojai, leidžiame pinigus įvairioms prekėms: maisto, farmacijos, aprangos, avalynės, švaros ir kitoms. Taip pat esame ir paslaugų vartotojai. Paslauga apibrėžiama kaip nemateriali nauda ar veikla, kuri negali tapti nuosavybe ir kurią viena šalis gali pasiūlyti kitai. Tačiau kartais paslaugos teikimas gali būti susijęs su materialiu produktu.

Paslaugos gali būti skirstomos į grupes:

 • apgyvendinimo (bendrabutis, viešbutis),
 • aprangos priežiūros (taisymas, valymas),
 • atliekų tvarkymo,
 • verslo aptarnavimo (vadybinis konsultavimas, žmogiškųjų išteklių paslaugos, vartotojų tyrimai),
 • finansinės (apskaita, banko paslaugos, nekilnojamojo turto vertinimas),
 • grožio (kirpimas, kosmetologija),
 • informacinės (duomenų apdorojimo, vertimo),
 • konfliktų sprendimo (juridinės paslaugos),
 • konsultacinės,
 • maitinimo,
 • pramogų, remonto,
 • techninės,
 • rizikos valdymo (draudimas, sauga),
 • ryšių,
 • socialinės priežiūros,
 • statybos,
 • sveikatos apsaugos,
 • švietimo ir lavinimo,
 • tiekimo (vanduo, elektra, dujos),
 • transporto,
 • vaikų priežiūros,
 • valymo paslaugos ir tarpininkavimo paslaugos.

Pastarosios, tarpininkavimo paslaugos, turi keletą rūšių: finansinis tarpininkavimas, prekybos tarpininkavimas, taikinamasis tarpininkavimas ir muitinės tarpininkavimas. Tarpininkas – trečioji šalis, padedanti šalims derėtis. Finansinis tarpininkavimas – paslauga, kurios specialistas padeda paslaugos gavėjui gauti finansavimą įsigijimui, mainams, investicijai ar pardavimui. Prekybos tarpininkavimas yra komercinė paslauga ,kurią teikia asmuo tarpininkaujantis tarp pirkėjo ir gamintojo. Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija, kilęs iš lotyniško žodžio mediatio) – tai alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kai vienas ar keli taikinimo tarpininkai padeda šalims ginčą išspręsti taikiai. O muitinės tarpininkai gelbsti pildant administracinius ir krovinių gabenimo dokumentus, konsultuoja ir atlieka daug kitų funkcijų.

Visos siūlomos paslaugos yra skirtos palengvinti mūsų buitį, pagerinti gyvenimo, turto, aplinkos, vykdomos veiklos kokybę ar sustabdyti blogėjimą.