Elektros energijos kaina: dedamosios, apie kurias turėtumėte žinoti

Elektros kaina Lietuvoje jau kurį laiką yra tikrai „karštos“ diskusijų objektas. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta kalbų, kad nėra iki galo suprantama, iš ko susideda galutinė elektros kaina buitiniams vartotojams, todėl atėjo metas dar kartą trumpai aptarti konkrečias dedamąsias, kurios tiesiogiai daro įtaką elektros kainai Lietuvoje.

Kokios dedamosios sudaro elektros kainą buitiniam vartotojui?

Elektros kaina, persiuntimo paslaugos kaina, skirstymo paslaugos kaina bei Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) – tai dedamosios, kurios sudaro elektros kainą buitiniam vartotojui. Elektros kaina, kaip dedamoji, yra sąlygojama elektros kainos atviroje elektros biržoje. Kaip žinia, elektros kaina biržoje nėra stabili, ji nuolat kinta. Būtent šie kainos svyravimai, nulemti įvairiausių veiksnių, pradedant oro temperatūra, kritulių kiekiu bei baigiant tarptautinių jungčių pralaidumu, didžiųjų elektrinių darbo rėžimais, taršos leidimų, akmens anglies kainomis ir t. t., ir turi didžiausią įtaką galutinei elektros kainai.

Kokias galutinės elektros kainos dedamąsias reguliuoja valstybė, o kurių ne?

Elektros įsigijimo bei jos tiekimo kaina konkurencingoje rinkoje nėra reguliuojama valstybės. Ją diktuoja minėta atvira elektros birža bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų tarpusavio konkurencija, siekiant vartotojams pateikti žemiausios kainos pasiūlymą bei skatinanti rinktis konkretų elektros energijos tiekėją. Pažymėtina, kad valstybės nereguliuojama dalis sudaro apie 45 proc. galutinės elektros kainos.

Valstybė reguliuoja kainos dalį, susijusią su persiuntimo paslaugomis, skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugos, taip pat VIAP, perdavimo bei sisteminių paslaugų kaina. Šios elektros tinklų išlaikymo bei kitos su elektros tiekimu susijusios paslaugos sudaro 55 proc. galutinės elektros kainos buitiniam vartotojui.

Nuo ko priklauso galutinė elektros kaina, pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją?

Pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją, galutinė kainą, kurią turėsite sumokėti už sunaudotą elektros energiją kiekvieną mėnesį, priklausys nuo trijų dedamųjų. Viena iš jų yra tarifas ir paslaugų planas, kurį pasirinkote pasirašę sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Kiekvienas elektros tiekėjas savo klientams siūlo skirtingus planus bei tarifus, priklausančius nuo jų kainodaros ypatybių, todėl už kilovatvalandę skirtingus planus pasirinkę vartotojai moka skirtingą kainą. Dar viena dedamoji, nuo kurios tiesiogiai priklauso galutinė mėnesio suma, mokama už sunaudotą elektros energiją, žinoma, yra bendri elektros suvartojimo rodikliai: už didesnį suvartotos elektros energijos kiekį visada mokame daugiau. Negalima pamiršti ir dar vienos dedamosios – tai elektros vartojimo įpročiai. Ši dedamoji labai aktuali tada, kai skiriasi naktiniai bei savaitgaliniai įkainiai.

Kodėl skirtingų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų kaina už vieną kilovatvalandę yra skirtinga?

Kaip jau buvo minėta, kiekvienas Lietuvoje veikiantis nepriklausomas elektros energijos tiekėjas vadovaujasi savita kainodara, atsižvelgdamas į daugelį skirtingų kriterijų, pridėtinių verčių vartotojams ir kitų dedamųjų, todėl, pavyzdžiui, Elektrum kaina, siūloma už kilovatvalandę, gali skirtis nuo kitų nepriklausomų tiekėjų kainos. Minėtas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas ne tik dažnai siūlo žemesnę kainą nei kiti tiekėjai, bet ir garsėja, kaip gebantis puikiai derinti elektros energijos vartotojų poreikius su vartotojams tinkamiausiais energetikos sprendimais, įskaitant „žaliuosius“ sprendimus.