Kaip jau galima pastebėti, 21 amžiuje besiskiriančių sutuoktinių tik daugėja. Skaičiaus didėjimą gali lemti daug priežasčių. Pirmiausia, tai žmonės yra pasidarę laisvesni, ne tokie dievobaimingi, nebijo likti vieni,