Krikštynos – katalikybėje ir stačiatikybėje – svarbiausias iš septynių sakramentų, kuris nuplauna nuodėmes ir įjungia pakrikštytąjį į Bažnyčią. Paprasčiau tariant – tai vaiko tapimas kataliku arba stačiatikiu. Galbūt