Pavojingų krovinių gabenimas Lietuvoje

Pavojingų krovinių gabenimas

Pavojingi kroviniai yra skirstomi į kelias rūšys. Jie gali būti sudaryti iš kenksmingų, cheminių ir nuodingų žmogaus sveikatai medžiagų. Tad, ir pavojingų krovinių gabenimas privalo būti ypač atsakingas. Pavojingų krovinių gabenimas jūra, arba kitaip tariant transportavimas, yra reglamentuojamas keturiais konkrečiais dokumentais, kaip:

  • Tarptautiniu pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksu;
  • Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų žemės keliais;
  • Tarptautiniu pavojingų cheminių medžiagų gabenimu laivų statybai ir jų įrengimui IMO kodeksu;
  • Tarptautine laivų taršos prevencijos 1973 m. konvencija.

Norint pavojingus krovinius gabenti jūra – visi uostai ir laivai, be išimties, privalo laikytis šiuose dokumentuose keliamų reikalavimų. Dažniausiai jūra gabenami tokie pavojingi kroviniai kaip: degūs metalo milteliai, atšaldytas deguonis, žiebtuvėliai, amonio salietra, akumuliatoriai, parfumerijos produktai, spiritas, tepalai, dažai, dezodorantai, aerozolis ir kt.

Pavojingų krovinių gabenimas Lietuvoje

Pavojingų medžiagų klasifikacija
Visame pasaulyje pavojingi kroviniai yra klasifikuojami į 9 klases. Labiausiai pavojingos sprogstamosios medžiagos priskiriamos pirmajai klasei, kurios Lietuvoje gabenamos itin retai. Gabenant pavojingus krovinius yra ypač svarbu įvertinti rimtus keliamus žmogaus sveikatai pavojus. Tad, pavojingų krovinių gabenimas skirstomas taip:

1 klasė – Sprogstamosios medžiagos ir jų gaminiai;
2 klasė – Dujos;
3 klasė – Degieji skysčiai;
4.1 klasė – Degiosios kietosios medžiagos;
4.2 klasė – Savaime užsidegančios medžiagos;
4.3 klasė – Medžiagos, kurios sąveikaujant su vandeniu, išskiria degiąsias dujas;
5.1 klasė – Oksiduojančiosios medžiagos;
5.2 klasė – Organiniai peroksidai;
6.1 klasė – Toksiškosios medžiagos;
6.2 klasė – Infekcinės medžiagos;
7 klasė – Radioaktyviosios medžiagos;
8 klasė – Ėdžiosios medžiagos;
9 klasė – Įvairios mažiau pavojingos medžiagos ir jų gaminiai.

Pavojingi kroviniai yra gabenami ne tik jūra, tačiau ir žemės bei oro transportu. Oro transportu dažniausiai gabenami lengvi ir mažiausiai pavojingi kroviniai, pavyzdžiui, 6-9 klasei priskiriamos pavojingos medžiagos. Jeigu kroviniai yra gabenami žeme, jie gali būti transportuojami tiek geležinkeliu, tiek sunkvežimiais. Vilniuje ir aplinkiniuose rajonuose yra įsikūrę begalės logistikos įmonių, pavyzdžiui vtranzitas.lt, kurios siūlo pačias įvairiausias pavojingų krovinių pervežimo paslaugas.