Krikštynų dovana: ar būtini religiniai motyvai?

Dovanos krikštynoms

Krikštynos – katalikybėje ir stačiatikybėje – svarbiausias iš septynių sakramentų, kuris nuplauna nuodėmes ir įjungia pakrikštytąjį į Bažnyčią. Paprasčiau tariant – tai vaiko tapimas kataliku arba stačiatikiu. Galbūt dėl to įprasta dovanoti dovanas su religiniais motyvais – kryželiais, angeliukais ir pan. Tačiau, ar dovanos krikštynoms privalo būti religinės?

Galima eiti dviem keliais: dovanoti praktišką daiktą vaikui arba dovanoti daiktą, kuris nėra praktiškas, tačiau turi išliekamąją vertę ir prisiminimus.

Pirmasis variantas – praktiška dovana. Tai dovanos, kurios reikalingos vaiko auginime ir priežiūroje – žaislai, kosmetikos priemonės, drabužiai ir pan. Tačiau tokia dovana tinkama, jei esate paprastas krikštynų svečias arba, jei krikštijamo vaiko tėvai sakė, kad jiems šie daiktai yra reikalingi. Visais kitais atvejais geriau rinktis kitą variantą, nes praktiška dovana bus sunaudojama, išaugama ir neliks jokių prisiminimų ir dovanos reikšmės.

Antrasis variantas – išliekamąją vertę turinti dovana, dažniausiai tai juvelyriniai dirbiniai ir aukso arba sidabro, kiti vardiniai daiktai ir suvenyrai. Tačiau šios dovanos neprivalo būti su religiniais motyvais. Antrojo varianto dovanos – turinčios ypatingą simbolinę reikšmę, taip pat tauriojo metalo savybes. Krikštijamajam užaugus šios dovanos vis dar užims svarbią vietą lentynoje ir visą gyvenimą iš atminties trauks įvairius prisiminimus apie šventę ir apie žmones, kurie dovanojo tokią vertingą dovaną. Juvelyriniai dirbiniai tinkami dovanoti, jei esate krikštijamo vaiko labai artimi giminaičiai arba krikšto tėvai ir, jei tėvai nenurodė, ko iš praktiškų dovanų vaikui reikia labiau.

Taigi, jei tapsite krikšto tėvais arba krikštijamas vaikas Jums yra labai svarbus, verčiau rinktis išliekamąją vertę turinčią juvelyrinę arba kitokią vardinę simbolinę dovaną, kuri nebūtinai yra su religiniais motyvais. O praktiškas dovanas geriau palikti paprastiems krikštynų svečiams.