Keltuvas neįgaliesiems jūsų daugiabutyje

Prie Jūsų daugiabučio durų buvo pastatytas keltuvas neįgaliesiems? Tai reiškia, kad tokiame name gyvena fizinę negalę turintis asmuo, jūsų kaimynas ir šie darbai atlikti siekiant palengvinti jo judėjimo galimybes.

Manote, kad fizinę negalę turintis asmuo keltuvą įsirengė savo lėšomis? Daugeliu atveju tai padeda padaryti specialus savivaldybės fondas.

Keltuvas neįgaliesiems yra įrengiamas iš tam reikalui numatytų savivaldybės lėšų, tačiau tam reikia užpildyti tam tikrus dokumentus ir sulaukti savo eilės. Savivaldybės darbuotojai, gavę asmens paraišką įvertina būsto pritaikymo poreikį ir keltuvo neįgaliesiems įrengimo galimybes.

Keltuvas neįgaliesiems ar kitaip pritaikomas būstas, jeigu jiems teisės nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl apsitarnavimo ir judėjimo funcijų sutrikimų:

yra labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai ir yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis;
yra ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vėžimėliai).
yra vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

Asmenys su negalia arba jų atstovai, kurio judėjimo ir apsitarnavimo funkcijos yra sutrikusios ir kuris negali laisvai patekti į būstą bei judėti jame, gali pateikti laisvos formos prašymą pritaikyti gyvenamąjį būstą.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už būsto pritaikymą neįgaliesiems organizavimą.
Keltuvas neįgaliesiems yra reikšmingas įrengimas judėjimo negalią turintiems žmonėms, tad jei prie jūsų namų įrengtas šis liftas, būkite atidūs. Pasirūpinkite, kad kelias link jo būtų laisvas, neužstatytas automobiliais ir panašiai.