Logistikos paslaugos

Dažnas iš mūsų, vienaip ar kitaip, yra susidūręs su logistikos terminu. Tačiau jei reiktų tiksliau apibrėžti logistikos veiklos sritį, tai galėtų padaryti tikrai ne visi. Logistika priskiriama mokslinei ir praktinei veiklos sričiai. Kad tai praktinė sritis abejonių nekyla, juk visi veiklos procesai gali būti išdėstomi teoriškai, tačiau galiausiai logistikos veikimas pasireiškia visuomet pasireiškia praktinėse veiklose. Logistika kaip mokslinė veiklos sritis yra dar visai nauja, jos tikslas – racionaliai parinkti informacinių ir materialių veiklos srautų valdymo metodus ir organizavimo priemones bei metodus. Logistika apima gausybės srautų veiklą ir visi tie srautai yra materialiniai. Ji aprėpia klausimus susijusius su organizaciniais procesais, kurie veikia prekių judėjime ir prekyboje. Logistikos veiklos srityje labai svarbūs trys pastovūs aspektai, kuriuos dar galima pavadinti proceso žingsniais: planavimas, kontroliavimas ir įgyvendinimas. Kontroliavimas nėra atskiras logistikos veiklos proceso žingsnis. Kontroliavimo mechanizmas ir jo priemonės egzistuoja ir savaime, ir kaip savarankiškas aspektas, kuris lydi planavimą bei įgyvendinimą. Planuojant logistikos veiklų procesus, svarbus krovinių optimalaus srauto organizavimas.

Sunku logistiką įsprausti į vieną apibrėžimą, nes tai plati ir daugiareikšmė sritis. Visgi dažniausiai logistikos paslaugos reiškia tam tikros prekės konkretaus kiekio gavimą, iš anksto sutartoje reikiamoje vietoje, reikiamu tiksliu laiku ir minimaliausiomis išlaidomis. Logistikos paslaugos yra labai lanksčios ir, kaip jau minėta, plačios bei daugiareikšmės. Logistikoje integruojami gamybos ir gabenimo procesai, ekonomikos infrastruktūra.

Logistikos paslaugos – gan nauja kryptis, organizuojanti racionalų krovinių judėjimą. Lietuvoje logistika ėmė kurtis ir plėstis tik 20 amžiaus pabaigoje, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tarp Baltijos šalių Lietuva yra laikoma lydere transporto vystymosi srityje. O Lietuvių teikiamos logistikos paslaugos yra racionaliai optimizuotos ir profesionalios, galbūt dėl to, bent Baltijos šalyse tai tikrai, esame lyderiai.